Změňte cestu pohybu na snímku aplikace PowerPoint 2007

Peter Weverka

I když k animaci snímku aplikace PowerPoint použijete některou z předdefinovaných pohybových cest aplikace PowerPoint, můžete animaci změnit. Nechte prvek aplikace PowerPoint otáčet místo odrazu nebo se pohybujte dolů místo nahoru. Chcete-li, aby se prvek pohyboval tak, jak chcete, postupujte podle těchto pokynů:  • Prodloužení nebo zkrácení dráhy pohybu: Vyberte cestu pohybu. Pokud je cesta přímá, objeví se úchyty pro výběr a pokud je křivá, je osm. Přesuňte ukazatel nad úchyty výběru a táhněte.  • Změňte tvar dráhy pohybu: Vyberte cestu pohybu. Přetažením rohového úchytu změníte pouze tvar cesty; tažením za boční úchyt změníte jeho tvar a proporce.

    image0.jpg  • Obrátit směr dráhy pohybu: Klepněte pravým tlačítkem na cestu pohybu a vyberte možnost Obrátit směr cesty. Obrácení směru způsobí, že prvek skočí na konec cesty a poté sklouzne zpět.

  • Převinout zpět pohybovou cestu: Chcete-li, aby se prvek posunul po jeho pohybové dráze a poté se posunul zpět, poklepejte na pohybovou cestu. Otevře se dialogové okno Možnosti efektu. Na kartě Efekt zaškrtněte políčko Automaticky obracet.

  • Ohýbejte a krimpujte dráhu pohybu: Vyberte cestu pohybu. Otevřete rozevírací seznam Cesta v podokně úloh Vlastní animace a zvolte Upravit body. Na dráze pohybu se objeví černé editační body. Přitahujte editační body, dokud dráha pohybu neprojde správným směrem.  • Přesuňte prvek a jeho pohybová dráha přes snímek (odemčeno): Než budete moci přesunout prvek a jeho pohybovou cestu, vyberte v rozevíracím seznamu Cesta v podokně úloh Vlastní animace možnost Odemčeno. Poté pomocí čtyřhlavé šipky na prvku jej přetáhněte na snímku.

  • Přesuňte prvek odděleně od jeho pohybová dráha na snímku (uzamčeno): Vyberte prvek a poté v nabídce Cesta v podokně úloh Vlastní animace zvolte Uzamčeno. Dále přetáhněte prvek na snímku. Umístěním pohybové dráhy od objektu způsobíte, že objekt přeskočí přes snímek na pohybovou cestu.