Počítačové zpracování

Mezi přijímáním vstupu a poskytováním výstupu váš počítač zpracovává. Jinými slovy, počítač zpracovává vstup a produkuje výstup. Bez zpracování by výstup počítače byl stejný jako jeho vstup - něco jako instalatérství: Voda jde do potrubí a voda vychází z potrubí. Voda je stejná před, během i po cestě.

s 90 3 falešný

U počítače máte přidaný prvek zpracování, což znamená něco udělat se vstupem, abyste jako výstup dostali něco jiného. Chcete-li pokračovat v instalatérském příkladu, přeměna špinavé vody na čistou by byla typem zpracování.Zpracování zpracovává věc uvnitř počítače, která se nazývá (logicky dost) procesor:  • Procesor sám o sobě neví, co má dělat se vstupem. Ne, procesor se spoléhá na pokyny, aby mu řekl, co má dělat. Tyto pokyny se označují jako software.

  • Je úžasné, když na to pomyslíte: Počítačový vstup je celý digitální. Při správném zpracování však výstupem může být cokoli, od básně přes grafický obraz až po symfonii. To vše díky síle zpracování.