Určité a neurčité německé články a jejich případy

Autor: Wendy Foster, Paulina Christensen, Anne Fox

co způsobuje bolavé bradavky

Část německého All-in-One pro figurky Cheat Sheet pro figurínyNěmčina má tři slova - SZO a the - pro určitý článek the . Aby to bylo pro někoho, kdo se učí německy, ještě více matoucí, tyto tři určité články mění pravopis podle případu podstatného jména, s nímž se ve větě objevují.Totéž platí pro neurčité články. Stejně jako angličtina má dva neurčité články - na a an - které používáte s podstatnými jmény v jednotném čísle, má němčina také dva neurčité články (v nominativu): A pro slova mužského a středního pohlaví a A pro slova ženského pohlaví.

k čemu slouží suboxone

Další podobnost s angličtinou je německý neurčitý článek an nemá množné číslo. V závislosti na tom, jak popisujete něco v množném čísle, může nebo nemusí být nutné použít určitý množný počet. Zvažte následující zobecněné prohlášení, které nevyžaduje žádný článek: V Zermattu jsou zakázány automobily. ( V Zermattu jsou zakázány automobily [Švýcarsko].)V následující tabulce jsou uvedeny určité články a odpovídající neurčité články (jmenovaný případ):

Pohlaví / číslo Určitý (the) Neurčitý (a / an)
Mužský the A
Ženský the A
Neutrum the A
Množný the (bez množného čísla)