Zadejte rovnici do Řešitele rovnic TI-84 Plus

Autor: C. C. Edwards

Druhým krokem řešení rovnice v Řešiteli rovnic grafické kalkulačky TI-84 Plus je zadání nebo úprava rovnice, která má být vyřešena. Prvním krokem je nastavení režimu. Chcete-li do Řešitele rovnic zadat novou rovnici, postupujte takto:

 1. Stisknutím [MATH] [0] vstoupíte do Řešitele rovnic z nabídky Matematika.  jak přidat ikonu na plochu

  image0.jpg

  Zobrazí se Řešitel rovnic. První obrazovka zobrazuje Řešitel rovnic, když v Řešiči není uložena žádná rovnice; druhý obrázek zobrazuje Řešitele a rovnici v něm aktuálně uloženou.

 2. Pokud váš Řešitel rovnic již obsahuje rovnici, opakovaně stiskněte

  image1.png

  Zobrazí se obrazovka EQUATION SOLVER.

  image2.jpg

 3. Pokud potřebujete, stisknutím [VYMAZAT] vymažete jakoukoli rovnici v Řešiči a zadejte rovnici, kterou chcete vyřešit.

  Rovnice, kterou zadáte, musí být nastavena na nulu a může obsahovat pouze reálná čísla. Chcete-li například vyřešit rovnici plochy A = L * W, zadejte ji jako 0 = A - L * W nebo jako 0 = L * W - A.

 4. Stisknutím [ENTER] zadejte rovnici do řešiče.

  Rovnici, která je již zadána v Řešiteli rovnic, můžete upravit opakováním prvních dvou kroků a stisknutím [ENTER] po dokončení.