Věda o životním prostředí: Co je vodíková vazba?

Alecia M. Spooner

Při studiu vědy o životním prostředí je jedním typem atomové vazby, kterou musíte znát, vodíková vazba. A vodíková vazba výsledky, když některé z atomů v kovalentně vázané molekule táhnou sdílené elektrony na jednu stranu molekuly a vytvářejí v molekule elektrickou nerovnováhu. (Pamatujte, že elektrony mají záporný elektrický náboj.)Dojde-li k nerovnováze elektrického náboje v molekule, molekula je považována za polární nebo vystavovat polarita - v takovém případě má jeden konec kladný náboj a druhý záporný náboj (stejně jako magnet).Polární molekula působí trochu jako atom, který potřebuje elektron. Jeho kladně nabitý konec přitahují záporně nabité věci kolem něj - nejčastěji záporně nabité strany jiných polárních molekul.

Nejběžnější příklad vodíkové vazby zahrnuje molekuly vody. Tento obrázek ilustruje, jak kovalentní vazba mezi kyslíkem a vodíkem vytváří elektrickou nerovnováhu v molekulách vody a jak je ve výsledku negativní konec jedné molekuly vody přitahován ke kladným koncům jiné molekuly vody tvořící vodíkové vazby.Vodíkové vazby jsou slabé ve srovnání s kovalentními a iontovými vazbami, ale tyto slabé vazby hrají důležitou roli v životním prostředí a v živých věcech. Jsou důležité při tvorbě řetězců DNA a dávají tekuté vodě některé zdánlivě magické vlastnosti.