Stejné versus transponované matice

Mary Jane Sterling

chladnička prosakující vodu ze dna

Matice jsou velmi užitečné, když máte řešení určitých konečných matematických úloh. Matice jsou jednoduché struktury, které můžete použít ke změně formátu matematických výroků tak, aby byly použitelnější a srozumitelnější.

Dvě matice se navzájem rovnají, pokud mají přesně stejnou velikost a mají přesně stejné prvky na přesně stejných místech. Více se rovnat nemůžete. A když je matice provedeny , zachovává všechny své prvky, ale většina přepíná polohy.Stejné matice

Dvě matice X a Y jsou si navzájem rovny. Jsou stejné velikosti a jejich jednotlivé prvky jsou stejné.

FNTMATH_0901

Protože X = Y, můžete z uvedených matic odvodit, že X = –3, b = 1, C = 2, Y = 0 a F = 4. To se nemusí zdát velkým problémem, ale tato vlastnost se při práci s maticovými aplikacemi velmi hodí.

Transponované matice

Když transponujete obdélníkovou matici, obvykle změníte její tvar. Čtvercová matice udržuje stejný tvar. V obou případech však většina prvků mění polohy. Prvek, který býval ve druhém řádku, třetím sloupci, se přesune do třetího řádku, druhého sloupce. Matice, která bývala 4 × 2, se při transformaci stává 2 × 4.

co dělá nahlášení e-mailu?

Symbol označující transpozici matice je velké T v pravém horním rohu matice. Matice M je zde transponována:

FNTMATH_0903

poslední přeživší z titaniku

Z řádků se stanou sloupce a ze sloupců se stanou řádky.

U čtvercové matice zůstane kóta stejná a všechny prvky na hlavní úhlopříčce, které běží od levého horního rohu po pravého dolního rohu, zůstanou v původní poloze.

FNTMATH_0904

Transpozice matice se hodí, když potřebujete změnit dimenzi matice. Změníte jej za účelem provedení určitých maticových operací nebo za účelem lepšího uspořádání dat.