Faktorování binomiků

Pokud lze binomický výraz vůbec zapracovat, musí se započítat jedním ze čtyř způsobů. Chcete-li se rozhodnout, jakým způsobem budete používat, nejprve se podívejte na znaménko sčítání nebo odčítání, které vždy odděluje dva výrazy v binomiku. Pak se podíváte na dva pojmy. Jsou to čtverce? Jsou to kostky? Nejsou vůbec nic zvláštního?

Pěkná věc, která má dva výrazy ve výrazu, je, že máte jen čtyři způsoby, jak je zkontrolovat:  • Nalezení největšího společného faktoru (GCF)  • Faktorování rozdílu dvou dokonalých čtverců

  • Faktorování rozdílu dvou dokonalých kostek  • Faktorování součtu dvou dokonalých kostek

Pokud máte factoringový problém se dvěma termíny, můžete projít seznamem a zjistit, který způsob funguje. Někdy lze tyto dva výrazy zohlednit více než jedním způsobem, například vyhledáním GCF a rozdíl dvou čtverců.

Poté, co projdete jednou factoringovou metodou, zkontrolujte v závorkách, zda lze provést další factoring. Pokud jste zkontrolovali každou položku v seznamu způsobů faktorování a žádný nefunguje, pak víte, že výraz nemůže být dále zohledňován. Můžete přestat hledat a říkat, že jste hotovi.