Nalezení integrálu produktu dvou funkcí

Autor: Mark Zegarelli

Někdy je funkce, kterou se pokoušíte integrovat, výsledkem dvou funkcí - například hříchu3 X a cos X. To by bylo jednoduché odlišit se produktovým pravidlem, ale integrace produktové pravidlo nemá. Naštěstí na pomoc přichází variabilní substituce.Vzhledem k příkladuimage0.png

Následuj tyto kroky: 1. Deklarujte proměnnou následujícím způsobem a nahraďte ji integrálem:

  jak často mohu používat nix

  Nechat u = bez X

  Tuto proměnnou můžete nahradit výrazem, který chcete integrovat, následujícím způsobem:  image1.png

  jsou lsd a kyselina totéž

  Všimněte si, že výraz cos x dx stále přetrvává a je třeba jej vyjádřit u .

 2. Odlište funkci u = bez X .

  Tím získáte rozdíl z = cos x dx .

 3. Náhradní z pro cos x dx v integrálu:

  image2.png

 4. Nyní máte výraz, který můžete integrovat:

  image3.png

 5. Náhradník bez X pro v:

  image4.png

Nyní zkontrolujte tuto odpověď rozlišením podle pravidla řetězu:

image5.png

cena advair diskus 250/50

Tato derivace odpovídá původní funkci, takže integrace je správná.