Jak vypočítat plochu lichoběžníku

Mark Ryan

K nalezení oblasti lichoběžníku můžete použít trik pravoúhlého trojúhelníku. Následující lichoběžník PAST Vypadá to jako rovnoramenný lichoběžník, že? Nezapomeňte - vzhled může klamat.image0.jpgMěl bys myslet, pravé trojúhelníky, pravé trojúhelníky, pravé trojúhelníky . Takže nakreslete ve dvou výškách přímo dolů z R a NA jak ukazuje následující obrázek.

image1.jpgTo vidíte Q W , jako VEN , je 14. Pak, protože TP je 28, takže zbývá 28 - 14, nebo 14, pro součet TQ a WP . Dále můžete přiřadit segment TQ délka X , což dává segmentu WP délka 14 - X . Nyní jste připraveni používat - co jiného? - Pytagorova věta. Máte dvě neznámé, X a h k řešení potřebujete dvě rovnice:

image2.png

Nyní vyřešte soustavu rovnic. Nejprve odečtete druhou rovnici od první, sloupec po sloupci:image3.png