Jak si vybrat vyzvánění pro váš iPhone

Můžete si vybrat charakteristické vyzvánění pro svůj iPhone. Apple do iPhonu zařadil 25 vyzváněcích tónů, od zvuku cvrčků až po starý klakson.

 1. Na domovské obrazovce klepněte na Nastavení. 2. Klepněte na Zvuky. 3. Klepnutím na Vyzváněcí tón otevřete seznam dostupných vyzváněcích tónů.

  Vyberte vyzváněcí tón.Vyberte vyzváněcí tón.
 4. Tažením prstu se můžete pohybovat v seznamu nahoru nebo dolů. 5. Klepnutím na libovolné vyzvánění uslyšíte, jak to bude znít.

  Vedle vyzváněcího tónu, který jste právě poslouchali, se zobrazí zaškrtnutí. V případě potřeby upravte posuvník hlasitosti v části Zvuky.

  Pokud jste spokojeni, nemusíte dělat nic víc. Nevěděli jste, že jste právě vybrali ten vyzváněcí tón. Pokud nejste spokojeni, můžete si vybrat jinou.