Jak číst hodnoty noty

Čtení hudebních poznámek znamená porozumění hodnota každé noty (tj. jak dlouho každá nota vydrží) a jak noty do sebe zapadají v notách. Chcete-li vědět, jak číst noty, musíte se naučit různé typy not a jejich načasování. To, jak hodnoty noty zapadají proti sobě v hudbě, jsou stejně důležité jako jejich hudební výšky, protože pokud změníte hodnoty not v hudbě, skončíte s úplně jinou hudbou.

bílý oválný Watson 853

Hudební noty přesně udávají, jak dlouho by měl určitý tón držet hlas nebo nástroj. The časová hodnota not určuje, jaký rytmus bude mít výsledná hudba, ať už bude probíhat velmi rychle a vesele, nebo pomalu a temně, nebo nějak jinak.Jak si možná pamatujete ze školních nebo hudebních lekcí, noty mají různé příchutě, každá s vlastní hodnotou noty. Hodnota poloviční noty je poloviční než celá nota, hodnota čtvrtinové noty je čtvrtina hodnoty celé noty atd. Každá úroveň stromu not je stejná jako ostatní.Každý řádek tohoto stromu poznámek zabírá stejné množství času.Každý řádek tohoto stromu poznámek zabírá stejné množství času.

Nahoře tento obrázek zobrazuje celou notu, 2 poloviční noty, 4 čtvrtinové noty, 8 osmých not a 16 šestnáctých not. V této posloupnosti můžete pokračovat přidáním dalšího příznaku a zdvojnásobením počtu not: 32 třicetisekundových not (tři vlajky) a 64 šedesátých čtvrtých not (čtyři vlajky), každá vydrží stejnou délku jako jedna celá nota.

V závislosti na časovém podpisu hudební skladby se počet úderů na notu liší. V nejběžnějším časovém podpisu, 4/4 času, také volal společný čas , celá nota je držena na čtyři rytmy, poloviční nota je držena na dva a čtvrtinová nota trvá jeden rytmus. Osmá nota trvá půl tahu a šestnáctá nota jen čtvrtinu tónu za 4/4 čas.I když se délky not mohou lišit ve vztahu k rytmu, nemění se ve vzájemných vztazích. Jeden rytmus hudby by mohl naznačovat délku celé noty, šestnácté noty nebo kdekoli mezi tím, ale dvě čtvrtinové noty budou vždy dvakrát rychlejší než poloviční noty a dvě osmé noty budou dvakrát rychlejší než čtvrtinové noty , a tak dále.

44 438 bílá pilulka