Jak posouvat Windows na vašem MacBooku

Mark L. Chambers

V dokumentu je často více věcí nebo je na pevném disku více souborů, než vidíte v prostoru dostupném pro okno. K procházení obsahu okna použijte pouze posuvníky, které vidíte - ve výchozím nastavení se posuvníky nezobrazují, dokud nepřesunete ukazatel blíže k nim. Můžete kliknout na rolovací pole a přetáhněte ji.jaké léky způsobují váčky pod očima

(Pro nezasvěcené to znamená klikání na tmavší část lišty a podržení prstu na trackpadu, zatímco budete pohybovat prstem v požadovaném směru.) Alternativně můžete klikáním v prázdné oblasti nad nebo pod polem procházet stránky jeden po druhém.co je celecoxib 200 mg

Pokud jste povolili posouvání dvěma prsty v podokně Trackpadu v Předvolbách systému, můžete se posouvat přetažením dvou prstů přes trackpad.

Pomocí posuvníků můžete odvážně jít - dobře - kamkoli v okně.Pomocí posuvníků můžete odvážně jít - dobře - kamkoli v okně.

V závislosti na typu aplikace, kterou používáte, můžete posouvat okno také pomocí kláves se šipkami - nebo se můžete pohybovat v okně pomocí kláves Page Up a Page Down.