Jak vyřešit CPCTC důkaz

Mark Ryan

Ačkoli to zní jako přísně tajné vládní oddělení, CPCTC je ve skutečnosti jen zkratka pro prohlášení o shodných trojúhelnících: Odpovídající části shodných trojúhelníků jsou shodné .co je to číslo ndc

Jak uvidíte v následujícím příkladu, CPCTC je velmi užitečné při práci s důkazy. Nejprve však budete potřebovat následující vlastnost. (Je to neuvěřitelně jednoduchý koncept, který vychází z mnoha důkazů.)Reflexivní vlastnost: Reflexivní vlastnost uvádí, že jakýkoli segment nebo úhel je shodný sám se sebou. (Kdo by si myslel?)

Kdykoli uvidíte dva trojúhelníky, které sdílejí stranu nebo úhel, patří tato strana nebo úhel oběma trojúhelníkům. S reflexní vlastností se sdílená strana nebo úhel stane dvojicí shodných stran nebo úhlů, které můžete použít jako jednu ze tří dvojic shodných věcí, které potřebujete k prokázání shodnosti trojúhelníků. Dobře, nyní na příkladu.geometrie-reflexivní

Pomocí reflexní vlastnosti pro sdílenou stranu jsou tyto trojúhelníky shodné SSS.

k čemu slouží amitriptylin

Tady je váš důkaz CPCTC:

geometrie-CPCTCA tady je kontrolní diagram.

příznaky nepřímého úderu blesku

geometrie-CPCTC-proof

Než sepsáte formální důkaz, musíte přijít s herním plánem. Tady je jedna možnost:

  • Hledejte shodné trojúhelníky. Shodné trojúhelníky by na vás z tohoto diagramu měly vyskočit. Zamyslete se nad tím, jak ukážete, že jsou shodní. Trojúhelníky sdílejí stranu BD , což vám dává jeden pár shodných stran. Boční BD je nadmořská výška, takže máte shodné pravé úhly. A protože strana BD je medián, jak geometrie

To dělá to; máte SAS.

  • Nyní přemýšlejte o tom, co musíte dokázat a co byste měli vědět, abyste se tam dostali.

geometrie-dva-sloup

A jak to získáte? Proč samozřejmě s CPCTC!

Zde je důkaz ve dvou sloupcích:

geometrické odkazy

dětský tylenol pro psy

Každý malý krok v důkazu musí být vysvětlen. Například v tomto důkazu nemůžete v jednom kroku přejít od myšlenky mediánu (řádek 1) k kongruentním segmentům (řádek 3) - i když je to zřejmé - protože definice mediánu neříká nic o shodných segmentech. Ze stejného důvodu nemůžete přejít od myšlenky nadmořské výšky (řádek 4) k shodným pravým úhlům (řádek 7) v jednom kroku nebo dokonce ve dvou krocích. Pro připojení odkazů v tomto logickém řetězci potřebujete tři kroky: