Jak uvolnit odtok hadem

Pokud ani vyčištění pasti, ani ponoření nevyčistí vodovodní ucpání, vaší poslední zbraní je vypouštěcí šnek (také známý jako had). Tento nástroj, spirálovitý spirálovitý had, který je obvykle asi 1/4 palce tlustý s rukojetí na jednom konci, funguje opačně, než to dělá píst: Zatlačíte hada do ucpání a zatočíte ho, aby se had dostal dál do překážky . Zatímco se části ucpávání rozpadají a proplachují odtokem, had vám pomůže získat přístup k ucpání, abyste jej mohli vytáhnout. Někteří hadi se mohou hodit jako připevnění k elektrické vrtačce, což jí dává větší sílu, aby ji protlačilo ucpáním. Hadi jsou obzvláště užiteční, protože jsou dostatečně dlouhá, aby dosáhli ucpání hluboko v odtokové trubce.

může tylenol způsobit zácpu

image0.jpg

Vaše nejlepší obrana proti ucpávání je především se jim vyhnout. Následuje několik běžných postupů: • Použijte sítko na umyvadlo: Zanesený kuchyňský dřez je obvykle důsledkem vniknutí odpadků nebo cizích předmětů do odtoku. Pomocí sítka na dřez zabraňte vniknutí odpadu a drobných předmětů do odtokové trubky.

 • Postarejte se o svůj drtič odpadu: Pokud používáte drtič odpadu, spusťte studenou vodu na plný objem, zatímco stroj seká odpadky; po vypnutí drtiče nechejte vodu běžet celou minutu. Toto opatření zcela vyprázdní odpad z odtokové odtokové trubky s malým průměrem a do větší hlavní odtokové trubky, kde je méně pravděpodobné, že způsobí ucpání.

 • Nevyhazujte materiály do kanalizace: Kutilé často splachují stavební materiály do odpadu. Nejběžnějším pachatelem je sádra nebo směs stěn, která se zdá být dostatečně nevinná, ale může ztvrdnout v odtokových trubkách a ucpat je. Abyste zabránili těmto ucpáváním, nikdy nelikvidujte zbytky stavebních materiálů do odtoků dřezu.

V půjčovně si můžete za pár dolarů pronajmout ručně ovládaný nebo elektrický šnek. Zařízení se snadno používá, ale požádejte prodejce o provozní pokyny. Základní postup je následující:

 1. Zatlačte konec hada do odtokového otvoru a otočte rukojetí na bubnu, který obsahuje svinutého hada.

  Šnek začíná svou cestu do kanalizace.

 2. Stále tlačte více hada do odtoku, dokud neucítíte odpor.

  Možná budete muset při natahování rukojeti vyvíjet tlak, aby se ohnul kolem těsné křivky v pasti pod dřezem. Po otočení křivky had obvykle snadno proklouzne, dokud nenarazíte na ucpání.

 3. Otáčejte hadem proti ucpání, dokud neucítíte, že se volně přivádí do potrubí.

  Rotující akce umožňuje, aby se špička hada připojila k ucpání a roztočila ji nebo rozsekala. Pokud je ucpání pevným předmětem, hlava šneku jej zaplete. Pokud necítíte, že šnek prorazil a zkroutil se snáze, vytáhněte šnek z odtoku - pravděpodobně s ním vytáhnete ucpání.

 4. Nechejte vodu několik minut běžet plnou silou, abyste se ujistili, že odtok není ucpaný.

  Někdy ucpávka spláchne do odpadu; jindy ucpání vychází připojené k hadovi.