Identifikace prvočísel

Prvočíslo je celé číslo větší než číslo 1, které lze rozdělit rovnoměrně pouze samo o sobě a 1. První a nejmenší prvočíslo je číslo 2. Je to jediné sudé prvočíslo. Všechna prvočísla po 2 jsou lichá, protože všechna sudá čísla lze rozdělit rovnoměrně 1, samotnými a 2, a tak neodpovídají definici prvočísla.

Když zjistíte, že číslo je prvočíslo, neztrácíte čas hledáním věcí, které do něj můžete rozdělit, když redukujete zlomek nebo faktorujete výraz. Existuje tolik prvočísel, že si je nemůžete zapamatovat nebo je všechny rozpoznat, ale pouhá znalost nebo zapamatování prvočísel menších než 100 je velkou pomocí. Zde jsou:2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97