Ambulantní poradna pro všeobecnou a cévní chirurgii „ byla
založena v roce 1995 jejím dosavadním vedoucím lékařem.
Vedoucí lékař je doc. MUDr. Ivan Malý, CSc., který absolvoval
Lékařskou fakultu UK v roce 1967. V roce 1971 a 1976 složil atestace z chirurgie 1. a 2. stupně, vědeckou hodnost, kandidáta lékařských
věd CSc., obhájil v roce 1986. Atestaci z cévní chirurgie složil
v roce 1993.
Byl habilitován docentem v oboru chirurgie v roce 1998.
Je členem České lékařské společnosti, Chirurgické společnosti,
Společnosti cévní chirurgie. Od r. 1996 je členem prestižní International College of Surgeons. Jeho dosavadní praxe : od roku 1967 do
roku 2003 pracoval jako všeobecný a cévní chirurg na Chirurgickém
oddělení Ustřední vojenské nemocnice , Praha. Od roku 2004 pracuje
jako privátní lékař (chirurg) s cévní specializací.

 

 
osobní info o ordinaci diagnóza metody léčby novinky