Ambulantní ošetření metličkových žil i počínajících varixů je možné
v poradně provádět sklerotizací, nebo mikroelektrokoagulací, speci-
elním přístrojem Hyfrecator Plus, mikrojehlou.


Rozsáhlejší onemocnění, postihující celou končetinu jsou řešena ve smluvní nemocnici s jednodenní hospitalizací. Zde je pak, eventuelně, použit i přístroj k radikální – endolaser – operaci křečových žil.
Pokud není tato metoda vhodná, lze i šetrným způsobem provést klasické radikální odtranění křečových žil strippingem.

 

Léčba křečových žil je stále lékaři i nemocnými
velmi sledována, především pro její častý výskyt a v případě rozsáhlejších nálezů i pro výraznější obtíže. Jsou vyvíjeny nové léky ke konzervativní terapii, s rozdílnou mírou účinnosti. Nejvýraznější novinkou je však
endolaser metoda radikální terapie, která umožňuje návrat do zaměstnání i tři dny po operaci.

 

 

........před operací

........po operaci

_________________________CENÍK______________________________


Základní informace a vyšetření.................bezplatně

Při opakovaných vyšetřeních a ambulantní léčbě je tato kompletní
péče hrazena pouze Vojenskou zdravotní pojišťovnou

Sklerotizace je zde rovněž hrazena jen touto pojišťovnou.
Jednotlivé ošetření metličkových žil nebo varixů..........600,- Kč.

Radikální-endolaser-operace nehradí žádná pojišťovna, klasické –
stripping operace hradí všechny pojišťovny.


Komplexní vstupní cévní vyšetření a souběžné vyšetření na celotě-
lovém analyzátoru / tj. zjištění složení Vašeho těla / je účtováno
částkou................................................................. 700,- Kč

Vyšetření lipidogramu – tukového metabolizmu........ 450,- Kč

Závěrečné zhodnocení celého Vašeho nálezu s určením event.rizika cévního
onemocnění ...........................................................500,- Kč

 

 
osobní info o ordinaci diagnóza metody léčby novinky