Základy logaritmu

Autor: Yang Kuang, Michelle Rose Gilman

Logaritmy jsou prostě další způsob psaní exponentů. Exponenciální a logaritmické funkce jsou vzájemnými inverzemi. Při řešení a vytváření grafů logaritmických funkcí (protokolů) pamatujte na tento inverzní vztah a protokoly budete řešit okamžitě! Tady je vztah ve formě rovnice (dvojitá šipka znamená právě tehdy):image0.jpgDodržujte to X = b Y > 0.

Stejně jako u exponenciálních funkcí může být základem jakékoli kladné číslo kromě 1, včetně je . Ve skutečnosti základna je je tak běžné ve vědě a počtu, že log je má svůj vlastní speciální název: ln. Proto se přihlaste je X = ln X .Podobně se přihlaste10je tak běžně používaný, že se často zapisuje jako log (bez písemného základu).