Statistika jedné proměnné na TI-Nspire

Autor: Jeff McCalla, Steve Ouellette

Na TI-Nspire skenujete provádět některé základní statistické funkce na jedné datové sadě. Předpokládejme, že jste zadali průměry pro první semestr pro dvě třídy Algebra II ve sloupci s názvem algebra2, a máte zájem provést statistickou analýzu s jednou proměnnou na těchto datech.Tady jsou kroky:  1. Stiskněte [MENU] → Statistiky → Výpočty statistik → Statistiky s jednou proměnnou.

  2. Stisknutím [ENTER] označíte, že chcete analyzovat jeden seznam.    Pokud máte další seznamy, změňte počet seznamů pole tak, aby odpovídalo počtu seznamů, které chcete analyzovat.

  3. Nakonfigurujte dialogové okno podle obrázku.

    image0.jpgPosunutím dolů ve sloupci C zkontrolujte statistické výsledky generované touto akcí. Následující seznam obsahuje popis toho, co každý výsledek znamená:

Také jste mohli vytvořit samostatný seznam pro každou třídu Algebra II, jeden ve sloupci A a druhý ve sloupci B. Chcete-li to provést, stiskněte [JÍDELNÍ LÍSTEK] → Statistiky → Výpočty statistik → Statistiky se dvěma proměnnými pro získání statistik s jednou proměnnou pro obě třídy současně.