A operátoři (& a &&) v Javě

Doug Lowe

Java má dva operátory pro provádění logických operací And:&a&&. Oba kombinují dva booleovské výrazy a vrátí seskutečnýpouze pokud jsou oba výrazyskutečný.

Zde je příklad, který používá základní operátor And (&):if ( (salesClass == 1) & (salesTotal >= 10000.0) ) commissionRate = 0.025;

Tady, výrazy(salesClass == 1)a(salesTotal> = 10 000,0)jsou hodnoceny samostatně. Pak&operátor porovná výsledky. Pokud jsou obaskutečný,&operátor se vracískutečný. Pokud jeNepravdivénebo oba jsouNepravdivé,&operátor se vracíNepravdivé.

Všimněte si použití závorek k objasnění, kde jeden výraz končí a jiný začíná. Použití závorek není vždy nutné, ale pokud používáte logické operátory, je dobré použít závorky k jasné identifikaci výrazů, které se porovnávají.

The&&operátor je podobný&operátor, ale může váš kód trochu zefektivnit. Protože oba výrazy byly porovnány pomocí&operátor musí býtskutečnýaby byl celý výrazskutečný, není důvod hodnotit druhý výraz, pokud se vrátí prvníNepravdivé. The&operátor vždy vyhodnotí oba výrazy. The&&operátor vyhodnotí druhý výraz, pouze pokud je první výrazskutečný.