Terminologie použitá ve statistice

Podle figurín spotřebitelů

Část 1 001 Statistika procvičování problémů pro figurky Cheat SheetStejně jako každý předmět má i statistika svůj vlastní jazyk. Jazyk je to, co vám pomůže zjistit, o co se problém ptá, jaké výsledky jsou zapotřebí a jak je popsat a vyhodnotit výsledky statisticky správným způsobem. Zde je přehled typů statistické terminologie:prolia a zubní práce
 • Čtyři velké pojmy ve statistice jsou populace, vzorek, parametr a statistika:

  • NA populace je celá skupina jednotlivců, které chcete studovat, a vzorek je podmnožinou této skupiny.  • NA parametr je kvantitativní charakteristika populace, kterou chcete odhadnout nebo otestovat (například průměr nebo podíl populace).

   mohu vzít benadryl s tylenolem?
  • NA statistický je kvantitativní charakteristika vzorku, která často pomáhá odhadnout nebo otestovat populační parametr (například průměr nebo podíl vzorku).

 • Deskriptivní statistika jsou jednotlivé výsledky, které získáte, když analyzujete sadu dat - například průměr vzorku, medián, směrodatná odchylka, korelace, regresní přímka, mez chyby a statistika testu.  ovlivňuje prednison antikoncepci?
 • Statistická inference odkazuje na používání vašich dat (a jejich popisných statistik) k vytváření závěrů o populaci. Mezi hlavní typy závěrů patří regrese, intervaly spolehlivosti a testy hypotéz.