Tipy pro vytvoření chrono-funkčního životopisu

Laura DeCarlo

The chrono-funkční Formát (CF) je pokračováním témat zaměřených na schopnosti - přenosných dovedností nebo funkčních oblastí, které vám nejlépe vyhovují pro váš nový pracovní cíl (nebo k překonání nějaké výzvy na vaší časové ose). Ignoruje chronologické pořadí nebo dokonce to, zda určitá dovednost pochází ze zaměstnání. Chrono-funkční formát však podporuje všechny uvedené dovednosti chronologií, která může pocházet ze zaměstnání, kurzů nebo vzdělávání, dobrovolnické práce a placených nebo neplacených stáží.Chrono-funkční formát životopisu, který se používá k překonání výzev časové osy ve vaší práci histoChrono-funkční formát životopisu, který se používá k překonání výzev časové osy v pracovní historii.

Silné a slabé stránky

Silné stránky chrono-funkčního formátu jsou následující:  • Životopis CF nasměruje oči čtenáře na to, co chcete, aby si všiml. Pomáhá čtenáři vizualizovat, co můžete dělat, místo toho, aby vás zamkl, kdy a kde jste se to naučili. CF obnovuje pozdravy budoucnosti, nikoli balzamování minulosti.

  • Formát CF - napsaný po prozkoumání cílové společnosti - slouží přesným funkcím nebo dovednostem, které zaměstnavatel chce. Je to jako říkat: Chcete mít kontrolu nad rozpočtem a obratové dovednosti - - tady nabízím dovednosti v řízení rozpočtu a obratu. Prodej dovedností je magnetem pro oči čtenáře!  • Využívá neplacené a nepracovní zkušenosti ve váš nejlepší prospěch.

  • Formát CF vám umožňuje vyloučit nebo podřídit pracovní historii, která nepodporuje váš současný cíl.

Mezi slabiny chrono-funkčního formátu patří:  • Náboroví pracovníci a zaměstnavatelé jsou více zvyklí obracet chronologické formáty než jiné typy. Odchylka od normy může vzbudit podezření, že nejste krémem úrody žadatelů. Čtenáři mohou předpokládat, že se snažíte skrýt nedostatečné zkušenosti, vzdělávací nedostatky nebo kdo ví co.

  • Funkční styly mohou ponechat nejasné, které dovednosti vyrostly z jakých zaměstnání nebo zkušeností.

  • Tento formát jasně nepopisuje váš kariérní postup.

Kdo by měl tento formát používat a kdo by si to měl rozmyslet

Chrono-funkční životopis je zasvěcen nebývalým změnám kariéry, smluvním zaměstnancům, novým absolventům, bývalému vojenskému personálu, ostříleným esům a jednotlivcům s vícestopovou historií zaměstnání, mezerami v historii práce nebo speciálními problémy.

Uchazeči o zaměstnání s dokonalým zázemím (bez mezer, kariérních změn apod.) A manažeři a profesionálové, kteří jsou často využíváni výkonnými náboráři, by se tomuto formátu měli vyhnout.

Vytváření chrono-funkčního životopisu

Vyberte si oblasti odborných znalostí získaných během vaší kariéry, včetně vzdělávání a neplacených aktivit. Těmito oblastmi se stávají dovednosti, kompetence a funkční nadpisy, které se liší podle cílové pozice nebo oblasti kariéry. Pod každým nadpisem si povšimněte úspěchů. Několik příkladů nadpisů: Řízení provozu, prodej, kontrola rozpočtu, snižování nákladů, implementace projektu, růst, a Úspěchy obratu.

Seznamte záhlaví v pořadí podle důležitosti a sledujte každý záhlaví řadou krátkých prohlášení o vašich dovednostech. Proměňte své výroky v mocné hity s měřitelnými úspěchy. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je vždy psát prohlášení CAR - výzva, které jste čelili, akce, které jste provedli, a výsledky, které jste získali.

Je důležité si uvědomit dva klíčové prvky, které umožňují fungování chrono-funkčního životopisu:

  • Váš životopis má pracovní historii uvedenou nad nebo pod částí zkušeností a úspěchů.

  • Každá nejvyšší dovednost uvádí roli, ve které byla dosažena.

Pokud ve svém životopise neprovedete tato klíčová spojení, budou potenciální zaměstnavatelé zpochybňovat platnost vašich dovedností a budou zmateni, kde a kdy byly použity. Poskytnutím tohoto malého množství pojivových dat uděláte z chrono-funkční bezpečné volby při navigaci v kariérních výzvách ve vašem životopise.