Užitečnost a rozpočtové omezení

Autor: Lynne Pepall, Peter Antonioni, Manzur Rashid

existuje generikum pro lyricu?

Rozpočtové omezení rozděluje to, co je proveditelné, od toho, co není možné. Můžete použít model volby spotřebitele a podívat se, co spotřebitel udělá, aby optimalizoval svou užitečnost nebo spokojenost, když existuje omezení. Chcete-li to provést, musíte se podívat na to, co se stane, když spojíte křivky lhostejnosti společně s rozpočtovým omezením.Spotřebitelka by se až do bodu nasycení pokusila spotřebovat tak, aby byla na nejvyšší možné lhostejné křivce - tedy nejvzdálenější od původu. Každá z indiferenčních křivek má stejnou úroveň užitečnosti ve všech bodech křivky a jediný způsob, jak být na vyšší úrovni užitečnosti, je být na vyšší indiferenční křivce.Následující obrázek ukazuje rozpočtové omezení. Dobře, teď se podívejme na tři indiferenční křivky (a související svazky spotřeby na každé křivce):

  • Křivka lhostejnosti 1: Leží zcela v rozpočtovém omezení, a proto je proveditelné. Ale vybral by si to spotřebitel? Odpověď zní ne, protože vyšší úrovně užitečnosti nebo spokojenosti by byly k dispozici spotřebou až do rozpočtové položky - všechny oblasti nad křivkou lhostejnosti, ale v rámci omezení, jsou stále dostupné a všechny přinášejí vyšší užitečnost než jakýkoli bod na 1.  • Křivka lhostejnosti dva: Také má body, které jsou uvnitř omezení - i když některé jsou mimo něj.

    oranžová pilulka 1/2

    Je zřejmé, že spotřebitel by upřednostňoval body dvatěm na 1, protože všechny poskytují vyšší úroveň užitečnosti. Ale i když některé kombinace zapnuté dvajsou nerealizovatelné, všechny proveditelné body leží mimo rozpočtové omezení, což znamená, že užitečnost je k dispozici, pokud se omezíme na kombinace X 1a X dvakteré jsou daleko od extrémů.

  • Křivka lhostejnosti 3: Má množství nedostupných bodů, ale všimněte si také, že má jeden velmi důležitý dostupný bod - bod D - který je přesně na rozpočtové linii (matematicky říkáte, že leží na tečně k linii). Tento bod poskytuje vyšší užitečnost než jakýkoli jiný bod 1nebo dvaa je proveditelné. Navíc jakýkoli jiný bod 3přináší stejné uspokojení jako D, ale nemůžete si to dovolit se svým příjmem nebo M.    Optimální bod je na lhostejné křivce tečné k rozpočtovému omezení.Optimální bod je na lhostejné křivce tečné k rozpočtovému omezení.

Když se díváme na užitečnost s ohledem na rozpočtové omezení, nejlepší dostupný bod musí ležet na křivce lhostejnosti tečny k rozpočtovému omezení, protože to je situace, kdy spotřebitel utratil poslední dostupný cent a už nemůže být spokojený.