Co je to Java Class?

Barry Burd

Java je objektově orientovaný programovací jazyk. Program, který vytvoříte v Javě, se skládá alespoň z jedné třídy. Třída je jako prázdný formulář.

To znamená, že třída je obecným popisem nějaké věci. V úvodu této kapitoly třída (forma) popisuje vlastnosti, které má každý pytel sýra. Představte si ale jiné třídy. Tento obrázek například ilustruje třídu bankovního účtu:image0.jpg

A tento obrázek ilustruje třídu sprite, což je třída pro postavu v počítačové hře:

image1.jpg

V praxi třída nevypadá jako žádná z forem na obrázcích. Ve skutečnosti třída nevypadá jako nic. Místo toho je třída Java spousta textu popisujícího druhy věcí, které označuji jako mezery, které je třeba vyplnit. Tento výpis obsahuje skutečnou třídu Java - druh třídy, kterou píšete, když programujete v Javě.

package com.allmycode.andy; public class BagOfCheese { String kind; double weight; int daysAged; boolean isDomestic; }

Jako vývojář je vaším primárním úkolem vytvářet třídy. Nevytváříte atraktivní online formuláře, jako je formulář na obrázku. Místo toho napíšete kód jazyka Java - kód obsahující popisy, jako je ten v seznamu.