Co je to reostat?

Autor: Cathleen Shamieh

Slovo potenciometr se často používá ke kategorizaci všech variabilních rezistorů, ale jiný typ variabilního rezistoru, známý jako a reostat , se liší od skutečného potenciometru. Reostaty jsou zařízení se dvěma koncovkami, přičemž jeden vodič je připojen k stěrači a druhý vodič je připojen k jednomu konci odporové dráhy.Přestože je potenciometr tříkoncovým zařízením - jeho vodiče se připojují k stěrači ak oba konce odporové dráhy - můžete použít potenciometr jako reostat (jak je zcela běžné) připojením pouze dvou jeho vodičů, nebo můžete připojit všechny tři vodiče ve vašem obvodu - a získat za cenu pevný i proměnný rezistor jednoho!Reostaty obvykle pracují s vyššími úrovněmi napětí a proudu než potenciometry. Díky tomu jsou ideální pro průmyslové aplikace, jako je řízení rychlosti elektromotorů u velkých strojů. Reostaty však byly z velké části nahrazeny obvody, které používají polovodičová zařízení, která spotřebovávají mnohem méně energie.