Jak vypadá fotbalové hřiště

Autor: Thomas Dunmore, Scott Murray

Část Fotbal pro figurky Cheat SheetFotbalové hřiště (někdy označované jako hřiště) je nejméně 100 yardů dlouhé, 50 yardů široké a má cíl na obou koncích. V poli jsou značky včetně značek pro pokutové území a místo, středového bodu pro výkopy a samozřejmě rohů - bez kterých by rohové kopy byly jen kopy.Hřiště je rozděleno na dvě poloviny poloviční čarou, která spojuje střed obou dotykových linií. Uprostřed této poloviční čáry je středová značka běžně označovaná jako středová skvrna. Kolem je označen kruh s poloměrem 10 yardů.

Pole může být postaveno z trávy nebo může být složeno z umělých materiálů, jako je AstroTurf. Barva jakéhokoli umělého povrchu musí být vždy zelená. Následující obrázek ukazuje správné rozložení pro regulační fotbalové hřiště:image0.jpg